October 6, 2014

Usufruct, usus and habitatio: What is the difference?

Usufruct, usus and habitatio are personal servitudes. These servitudes are sometimes considered as an estate planning tool to reduce estate duty, but testators don’t always realise […]
September 9, 2014

Capital gains tax and the sale of a property

Capital Gains Tax was introduced on 1 October 2001. Capital Gains Tax is payable on the profit a seller makes when disposing of his property. What […]
September 9, 2014

Kapitaalwinsbelasting en die verkoop van ‘n eiendom

Kapitaalwinsbelasting het in werking getree op 1 Oktober 2001. Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar op die wins wat ‘n verkoper maak wanneer sy eiendom verkoop word. Wat beteken […]
September 9, 2014

Estate agents commission

Selling a home is one of the biggest financial decisions a person can make and an estate agent, to whom commission will be payable, is usually […]
September 9, 2014

Eiendomsagente-kommissie

Die verkoop van ‘n huis is een van die grootste finansiële besluite wat ‘n mens kan neem en ‘n eiendomsagent, aan wie kommissie betaalbaar sal wees, […]
August 6, 2014

Fixtures and fittings

Many transfer attorneys have heard the question from a seller: “May I remove the stove or the curtain rails or the shelves or the..?” The most […]
August 6, 2014

Aanhegtings en toebehore

Baie oordragprokureurs het al hierdie vraag van ‘n verkoper gehoor: “Kan ek die stoof of die gordynrelings of die rakke of die… verwyder?” Die mees algemene […]
August 6, 2014

Co-ownership of land

The word “co-ownership” in relation to land means that two or more persons own land simultaneously in undivided shares. A share in land does not represent, […]
August 6, 2014

Mede-eienaarskap van grond

Die woord “mede-eienaarskap” met betrekking tot grond beteken dat twee of meer persone ‘n stuk grond gelyktydig in onverdeelde aandele besit. ‘n Aandeel in die grond […]

IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

Emergency Hotline: 0800 029 999