Legal Insights

August 1, 2016

Interest Free or Low Interest Loans to Trusts – Draft Taxation Laws Amendment Bill – 8 July 2016 

The Draft Taxations Laws Amendment Bill, 2016 has been made available for comments. As far as trusts are concerned a new section 7C is proposed. The […]
May 31, 2016

Geldigheid van ʼn huweliksvoorwaardekontrak

Die opstel en ondertekening van ʼn huweliksvoorwaardekontrak moet versigtig benader word. Benewens die feit dat die inhoud feitelik korrek moet wees, moet al die nodige bepalings […]
May 31, 2016

Validity of Antenuptial Contracts

One must be careful when drafting and signing an Antenuptial Contract. Aside from ensuring that the contents is all correct, one must also ensure that all […]
May 31, 2016

Onderhoud – Nie net vir minderjariges nie

Wanneer die woord “onderhoud” genoem word, dink baie mense aan vroue wat onderhoud vir minderjarige kinders eis of alternatiewelik, vroue wat vir onderhoud van hul gewese […]
May 31, 2016

Maintenance – Not only for children

When the word “maintenance” is mentioned, many people think of women claiming maintenance for minor children, or alternatively, women claiming maintenance from their ex-husbands. However, in […]
May 9, 2016

Is ‘n handelsbeperkingsklousule altyd geldig en afdwingbaar?

In die verlede was handelsbeperkingsooreenkomste ongeldig en onafdwingbaar, tensy die werkgewer kon bewys dat die ooreenkoms billik is. Gelukkig vir werkgewers het hierdie situasie verander. Wat […]
May 9, 2016

Are restraint of trade agreements always valid and enforceable?

Historically restraint of trade agreements were void and unenforceable unless the employer could prove that it was a reasonable agreement entered into between the parties. Fortunately […]
May 9, 2016

Wie mag as direkteur aangestel word?

Sekere mense kom nie in aanmerking om as direkteure van ‘n maatskappy aangestel te word nie. In hierdie artikel kyk ons na wie van direkteurskap uitgesluit […]
May 9, 2016

Who may be appointed as director?

Certain people are not eligible to be appointed as directors of a company. In this article we look at who is disqualified from being a director […]
March 2, 2016

The 2016 Budget Speech influences your Estate

The purpose of this communication is to inform clients of certain tax increases and proposals that will have an effect on Estate and Financial Planning. Only […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X

IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

Emergency Hotline: 0800 029 999