Legal Insights

SEARCH
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 • Categories
 • May 31, 2016

  Maintenance – Not only for children

  When the word “maintenance” is mentioned, many people think of women claiming maintenance for minor children, or alternatively, women claiming maintenance from their ex-husbands. However, in […]
  May 9, 2016

  Is ‘n handelsbeperkingsklousule altyd geldig en afdwingbaar?

  In die verlede was handelsbeperkingsooreenkomste ongeldig en onafdwingbaar, tensy die werkgewer kon bewys dat die ooreenkoms billik is. Gelukkig vir werkgewers het hierdie situasie verander. Wat […]
  May 9, 2016

  Are restraint of trade agreements always valid and enforceable?

  Historically restraint of trade agreements were void and unenforceable unless the employer could prove that it was a reasonable agreement entered into between the parties. Fortunately […]
  May 9, 2016

  Wie mag as direkteur aangestel word?

  Sekere mense kom nie in aanmerking om as direkteure van ‘n maatskappy aangestel te word nie. In hierdie artikel kyk ons na wie van direkteurskap uitgesluit […]
  May 9, 2016

  Who may be appointed as director?

  Certain people are not eligible to be appointed as directors of a company. In this article we look at who is disqualified from being a director […]
  March 2, 2016

  The 2016 Budget Speech influences your Estate

  The purpose of this communication is to inform clients of certain tax increases and proposals that will have an effect on Estate and Financial Planning. Only […]
  May 5, 2015

  Basiese registrasies en nakoming vir besighede

  Vir enige besigheid wat in Suid-Afrika sake doen, is dit ‘n uitdaging om op die hoogte te bly van alle vereiste registrasies en nakoming wat deur […]
  May 5, 2015

  Basic registrations and compliance for businesses

  For any business, conducting services in South Africa, it can be somewhat of a challenge to stay ahead of the game, regarding the registration and compliance […]
  March 30, 2015

  Verkopers se beskerming beperk onder voetstoots klousule

  Verkopers se beskerming onder die voetstootsklousule in ‘n koopkontrak vir die verkoop van onroerende eiendom, is dalk nie so “absoluut” soos sommige mense dink nie. Dit […]
  March 30, 2015

  Seller’s protection under voetstoots clause limited

  A seller’s protection under the “voetstoots” clause in a deed of sale for immovable property is not as “absolute” as some might think. It is still […]

  IMPORTANT COVID-19 NOTICE

  To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

  Emergency Hotline: 0800 029 999