Legal Insights

SEARCH
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 • Categories
 • February 17, 2015

  Geskille met jou regspersoon: Eienaars se remedies

  Ons kantoor het onlangs ‘n aangeleentheid hanteer waarin die trustees van die regspersoon van ‘n sekere deeltitelskema ‘n wiel van die motor van een van die […]
  February 17, 2015

  Disputes with Body Corporate: Homeowners’ remedies

  Our office recently dealt with a matter where the trustees of the body corporate of a certain sectional title scheme clamped the wheel of the car […]
  October 6, 2014

  Informele besluite deur Huiseienaarsverenigings

  Die meeste huiseienaarsverenigings het streng voorskrifte wat die estetiese voorkoms van geboue binne die landgoed betref. Dit sluit gewoonlik heinings en ander kleiner aanbouings in, wat […]
  October 6, 2014

  Informal decisions by Homeowners’ Associations

  Many homeowners’ associations have strict requirements concerning the aesthetic appearance of buildings on the estate. These include fences and other smaller additions that are not always […]
  October 6, 2014

  Vruggebruik (usufruct), gebruiksreg (usus) en habitatio: Wat is die verskil?

  Vruggebruik, gebruiksreg en habitatio is persoonlike serwitute. Hierdie serwitute word soms as instrument in boedelbeplanning gebruik om boedelbelasting te verminder, maar testateurs besef nie altyd wat […]
  October 6, 2014

  Usufruct, usus and habitatio: What is the difference?

  Usufruct, usus and habitatio are personal servitudes. These servitudes are sometimes considered as an estate planning tool to reduce estate duty, but testators don’t always realise […]
  September 9, 2014

  Capital gains tax and the sale of a property

  Capital Gains Tax was introduced on 1 October 2001. Capital Gains Tax is payable on the profit a seller makes when disposing of his property. What […]
  September 9, 2014

  Kapitaalwinsbelasting en die verkoop van ‘n eiendom

  Kapitaalwinsbelasting het in werking getree op 1 Oktober 2001. Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar op die wins wat ‘n verkoper maak wanneer sy eiendom verkoop word. Wat beteken […]
  September 9, 2014

  Estate agents commission

  Selling a home is one of the biggest financial decisions a person can make and an estate agent, to whom commission will be payable, is usually […]
  September 9, 2014

  Eiendomsagente-kommissie

  Die verkoop van ‘n huis is een van die grootste finansiële besluite wat ‘n mens kan neem en ‘n eiendomsagent, aan wie kommissie betaalbaar sal wees, […]

  IMPORTANT COVID-19 NOTICE

  To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

  Emergency Hotline: 0800 029 999