Legal Insights

September 9, 2014

Capital gains tax and the sale of a property

Capital Gains Tax was introduced on 1 October 2001. Capital Gains Tax is payable on the profit a seller makes when disposing of his property. What […]
September 9, 2014

Kapitaalwinsbelasting en die verkoop van ‘n eiendom

Kapitaalwinsbelasting het in werking getree op 1 Oktober 2001. Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar op die wins wat ‘n verkoper maak wanneer sy eiendom verkoop word. Wat beteken […]
September 9, 2014

Estate agents commission

Selling a home is one of the biggest financial decisions a person can make and an estate agent, to whom commission will be payable, is usually […]
September 9, 2014

Eiendomsagente-kommissie

Die verkoop van ‘n huis is een van die grootste finansiële besluite wat ‘n mens kan neem en ‘n eiendomsagent, aan wie kommissie betaalbaar sal wees, […]
August 6, 2014

Fixtures and fittings

Many transfer attorneys have heard the question from a seller: “May I remove the stove or the curtain rails or the shelves or the..?” The most […]
August 6, 2014

Aanhegtings en toebehore

Baie oordragprokureurs het al hierdie vraag van ‘n verkoper gehoor: “Kan ek die stoof of die gordynrelings of die rakke of die… verwyder?” Die mees algemene […]
August 6, 2014

Co-ownership of land

The word “co-ownership” in relation to land means that two or more persons own land simultaneously in undivided shares. A share in land does not represent, […]
August 6, 2014

Mede-eienaarskap van grond

Die woord “mede-eienaarskap” met betrekking tot grond beteken dat twee of meer persone ‘n stuk grond gelyktydig in onverdeelde aandele besit. ‘n Aandeel in die grond […]
June 30, 2014

Om te registreer of nie: Die risiko van bankier speel

Voornemende plaaskopers vind dit al moeiliker om die aankoop van plase en ander landbougrond te finansier. Baie verkopers van sodanige eiendom oorweeg dan die toestaan van […]
June 30, 2014

To register or not: The risk of playing banker

Purchasers have increasing difficulty to obtain financing for the purchase of farms and other agricultural land. Many sellers of these properties consider granting the purchaser a […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X

IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

Emergency Hotline: 0800 029 999