June 30, 2014

Om te registreer of nie: Die risiko van bankier speel

Voornemende plaaskopers vind dit al moeiliker om die aankoop van plase en ander landbougrond te finansier. Baie verkopers van sodanige eiendom oorweeg dan die toestaan van […]
June 30, 2014

To register or not: The risk of playing banker

Purchasers have increasing difficulty to obtain financing for the purchase of farms and other agricultural land. Many sellers of these properties consider granting the purchaser a […]

IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.za

Emergency Hotline: 0800 029 999